lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+(ชุดติวสอบ)+แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลยล่าสุด

เจ้าของร้าน

[E-BOOK]คู่มือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ที่ออกบ่อย

[LOAD]หนังสือสอบกรมประชาสัมพันธ์ คัดกรองมาอย่างดี

[FILE]แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะค่ะ

 

ตามเข้ามาดูแนวข้อสอบงานราชการดีดีอีกเพียบเลย

((คลิก))  http://www.xn--22c9bez5atub0e9fzd.com/

--------------------------------------------

 

การันตีจาก ผลงานลูกค้าที่สอบได้>>http://www.xn--22c9bez5atub0e9fzd.com/webboard/viewtopic/1

#แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

5 ระบบโทรทัศน์

6 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง

7 ระบบของเครื่องส่งวิทยุ AMและ  FM

8 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น

9 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ

10 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมประชาสัมพันธ์

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

5 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ

6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

10 หลักการบัญชีเบื้องต้น

11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

7 หลักการประชาสัมพันธ์

8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

7 หลักการประชาสัมพันธ์

8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์

 

#แนวข้อสอบผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การรายงานข่าววิทยุ โทรทัศน์

4 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

5 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน

6 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

7 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์

 

#แนวข้อสอบนักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การกีฬา

6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

7 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

8 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน

9 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน

10 การเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุแลโทรทัศน์

11 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

12 การผลิตสื่อกระจายเสียง

13 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร

14 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์

MP3- P067  ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ชุด 1

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

7 หลักการประชาสัมพันธ์

 

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

7 หลักการประชาสัมพันธ์

 

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

7 หลักการประชาสัมพันธ์

  
สนใจ#แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ติดต่อที่
โทร : 094-468-3148
Line : 0944683148
email: khosobthai99@gmail.com
หรือ@lineมาที่ : http://line.me/ti/p/UNWRv_Tkys

** ข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
**กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ**  
1- เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
 
2- เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
 
3-เลขที่บัญชี 793-273975-1 ธ.ไทยพาณิชย์
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
 
4-เลขที่บัญชี 546-7-32730-9 ธ.กรุงเทพ
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
 
โอนเงินแล้วแจ้ง
-หลักฐานการโอน (หรือยอดโอน เวลาโอน)
-แบบไฟล์: แจ้งเมลล์ และยืนยันแนวข้อสอบที่สั่ง
-แบบหนังสือ/ชุดติว : แจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน และยืนยันหนังสือที่สั่ง
Line ID :  0944683148

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Categories

New

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม213,303 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด155,051 ครั้ง
เปิดร้าน17 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท20 ส.ค. 2561

Contact us

0944683148
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก